27. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – 24. АПРИЛ 2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-25/2024 – 22. 4. 2024. године

Београд, Македонска 42

Aрх 2

 ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), сазивам

за 24. 4. 2024. године у 10.00 сати

27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД (предлог ће бити утврђен у току седнице)
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС И ПРИПРЕМЕ ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 26. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 28. 3. 2024. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић с.р.

ПРИЛОГ:

 1. Позив за 27.седницу Скупштине ГО Стари град

2. Записник са 26. седнице Скупштине ГО Стари град

3. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Милице Загорац

4. Мишљење Савета за прописе – Тачка 3.

5. Мишљење Савета за прописе – Тачка 4.

6 .Предлог – Одлука о измени и допунама Одлуке о додели награда и других јавних признања ГО Стари град

7. Предлог – Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације ГО Стари град

8. Предлог – Одлука о покретању израде Плана развоја ГО Стари град

9. Предлог – Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Стари град за 2023. годину