21. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-25/2023 – 18. 4. 2023. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст и 67/2022), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 21. 4. 2023. године у 10.00 сати

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД  

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНE СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДОДЕЛИ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ДУЂИЈАНГЈЕН, ПРОВИНЦИЈА СЕЧУАН, НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРИЦИ „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“

 У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 20. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 27. 1. 2023. године, предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2022. годину који се доставља одборницима ради информисања, одборници могу извршити на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић ,с.р.

ПРИЛОГ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2022.ГОДИНУ