ОДРЖАНА ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ

Шеснаеста седница Скупштине градске општине Стари град одржана је данас, 22. јуна, у присуству 41 од укупно 56 одборника, колико броји пуни сазив локалног парламента. Након усвајања записника са претходне седнице одборници су  разматрали седам тачака Дневног реда и усвојили одлуке и решења важна за несметано функционисање Градске општине Стари град и Установе културе „Пароброд“

Скупштина је у оквиру прве тачке усвојила, већином гласова присутних, Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Првим ребалансом укупни приходи и примања буџета за ову годину утврђени су у износу од од 553.558.900 динара.

У оквиру друге и треће тачке дневног реда одборници  су усвојили  допуну  Пословника староградске скупштине и измену одлуке о накнадама и другим примањима одборника, платама и примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град, јер је изменама Статута Града Београда Јавно правобранилаштво са општинске прешло у надлежност и финансирање градске Управе.

У наставку рада седнице Скупштина је разматрала и усвојила више решења која се односе на несметани рад Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд“ – извештај о пословању за период јануар – децембар 2021. године, извештај Надзорног одбора, сагласност на измене и допуне финансијског плана и плана пословања за 2022. годину, као и измене и допуне програма рада УК „Пароброд“ за 2022. годину.

Известилац по овим тачкама дневног реда била је в.д. директорка општинске установе културе Марија Павловић. У обраћању одборницима староградске Скупштине она је нагласила да је УК „Пароброд“ у протеклом периоду, са планираним програмима, остварила два најважнија циља – већу видљивост у јавности и што је најважније, већу посећеност од стране суграђана.

„Важно је да смо један од наших најзначајниjих пројеката – „Алеја заслужних Старограђана“, одложили за пролеће, на Цвети, следеће године. Овај програм радимо у сарадњи са Факултетом примењених уметности, који ће израдити визуелни идентитет пројекта у коме ћемо представити најзначајније, најпознатије и најзаслужније грађане Старог града“, истакла је овом приликом Марија Павловић.