„ЈЕВРЕМОВА УЛИЦА СУСРЕТА“ – ОТВОРЕНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА „ЈЕВРЕМОВОМ БАЗАРУ” – РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ 7. МАЈ, ДО 12,00 ЧАСОВА

Традиционална манифестацијa  Градскe општинe Стари град „Јевремова улица сусрета” одржаће се у суботу 11. маја, од 10 до 18 часова.

Старограђане и посетиоце у Јевремовој улици , као и прошле године, очекује богат културно- уметнички програм,  као и разноврсна понуда различитих производа и рукотворина на „Јевремовом базару“.

У оквиру припрема за организацију ове традиционалне манифестације, општина Стари град позива све заинтересоване који желе да учествују  на „Јевремовом базару“  да се пријаве, до 7. маја, до 12,00 часова.

Пријаве се подносе на ПРИЈАВНОМ ОБРАСЦУ (у прилогу вести) који садржи следеће информације – име и презиме одговорног лица, опис активности/производа, фотографије активности/производа, основне информације о бренду производа.

Попуњени Пријавни обрасци се подносе у штампаном облику у Шалтер сали Градске општине Стари град, Македонска 42 – Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију, уз уплату Локалне административне таксе, у висини од 330,00 динара, на жиро-рачун: 840-742251843-73, са позивом на број 97  44-018.

Наглашавамо да је рок за пријаве 7. мај до 12,00 часова

Сви излагачи који буду изабрани од стране Одбора за организацију манифестације биће контактирати 8. маја ове године. 

ПРИЛОГ: ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ  ЗА УЧЕШЋЕ НА „ЈЕВРЕМОВОМ БАЗАРУ” 2024