ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА УСЛЕД ДЕЈСТВА ЈАКОГ ОЛУЈНОГ ВЕТРА, ГРАДА И КИШЕ У ТОКУ ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

Позивају се грађани и стамбене заједнице на територији Градске општине Стари град у Београду који су претрпели штету од елементарних непогода – јаког олујног ветра, града и кише, на породичним стамбеним објектима у својини грађана и стамбеним зградама у току јула 2023. године, да исту пријаве у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на огласној табли и интернет презентацији Градске општине Стари град односно закључно са 19. 9. 2023. године.

 Прилог:

Јавни позив за пријаву штете настале након елементарних непогода у јулу 2023. године

Образац – Пријавa штете од елементаре непогоде