Услуге дораде и одржавања књиговодственог програма

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Позив привредном субјекту

одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора