УСВОЈЕН НАЦРТ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 2023 – 2026. ГОДИНЕ

Савет за здравље Већа ГО Стари град једногласно је на данашњој седници  усвојио Нацрт плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023 – 2026. године, који је предложен од стране Радне групе за израду овог плана. Усвојени нацрт упућен је  Већу општине Стари град ради покретања поступка Јавне расправе о овом важном стратешком документу.

„Данас смо усвојили Нацрт плана јавног здравља Градске општине Стари град до 2026. године, у складу са националном стратегијом јавног здравља и планом јавног здравља града Београда. Овим стратешким документом наша општина је дефинисала мисију, визију, водеће принципе и стратешка опредељења, као и опште и специфичне циљеве за које ће се  залагати  као одговорна локална самоуправа у којој живе здравствено информисани, просвећени и здрави људи“, поручила је заменица председника Скупштине ГО Стари град  Невена Додић и нагласила да је мисија општине Стари град унапређење здравља и квалитета живота свих Старограђана, кроз организовану мрежу подршке и информисаности о здравим стиловима живота, која у потпуности одговара потребама суграђана.

„Свакако да је наш општи циљ да унапредимо здравље и квалитет живота свих наших  грађана. Из њега проистичу посебни циљеви које смо дефинисали у нацрту, а то су унапређење система за подршку промоцији здравља и квалитета живота суграђана, промоција здравља, здравих стилова живота и значаја заштите животне средине за здравље и превенције болести, као и подршка превентивним активностима у циљу заштите физичког, менталног и социјалног здравља нашег становништва“, појашњава Невена Додић.

Савет за здравље Већа Градске општине Стари град образован је крајем 2020. године, а са израдом Нацрта плана јавног здраља започето је априла 2021. године. У изради овог, првог стратешког документа општине Стари град, активно су учествовали чланови Радне групе и Савета за здравље, уз свесрдну подршку др Јасмине Танасић из Сталне конференције градова и општина, др мр  Весне Књегињић, директорке Дома здравља „Стари град“,  др Невенка Павловић, директорке Градског завода за јавно здравље и Невене Додић, заменице председника Скупштине ГО Стари град.

Током расправе о Нацрту плана др Јасмина Танасић из Сталне конференције градова и општина је нагласила да је Градска општина Стари град изради овог нацрта присупила одговорно, стручно и компетентно, јер је у потпуности у сагласности са Планом јавног здравља града Београда и националним стратешким документима који дефинишу ову област.

„Посебну похвалу упућујем општини Стари град јер је у протекле две године  анкетирала преко 20.000 суграђана како би имала јасну слику потреба својих грађана, што се показало као један од битних предуслова за стратешко планирање у области јавног здравља“, поручила др Танасић на данашњем састанку.

Очекује се да Јавна расправа о Нацрту плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023 -2026, након одлуке Већа, отпочне у другој половини фебруара званичном презентацијом нацрта. По завршетку јавне расправе, која ће трајати тридесет дана, овај стратешки документ биће упућен одборницима Скупштине општине Стари град на разматрање и коначно усвајање.