УСВОЈЕНИ ПРАВИЛНИЦИ О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА СТАРОМ ГРАДУ

На 45. седници Већа Градске општине Стари град, која је одржана 4. маја 2022. године, усвојена су два правилника о унапређењу енергетске ефикасности на територији Градске општине Стари град, са циљем унапређења енергетске ефикасности  у стамбеном сектору и повећаном коришћењу обновљивих извора енергије у домаћинствима:

  1. ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
  2. ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

Градска општина Стари град у току наредне недеље расписаће јавни позив за директне кориснике, односно привредне субјекте, који ће бити дужни да крајњим корисницима (домаћинствима и стамбеним заједницама) испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.

Након спроведеног поступка избора, односно утврђивања листе директних корисника, у другој половини јуна месеца биће расписан и јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима, односно домаћинствима и стамбеним заједницама.

Све потребне информације биће доступне путем интернет презентације и друштвених мрежа ГО Стари град.