СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАД

Радно место: под редни бројем 1.  у Јавном конкурсу  „Послови рачуноводства“ у Одељењу за буџет и финасије, Одсек за финансије

     Р.Б.    ШИФРА КАНДИДАТА

             1.       III-02-J-070324-1-И-Н-1

Радно место: под редни бројем 2.  у Јавном конкурсу  „шеф Одсека за јавне набавке“ у Одељењу за буџет и финасије

  Р.Б     ШИФРА КАНДИДАТА

             1.      III-03-J-070324-2-Р- Н-1

Радно место: под редни бројем 3.  у Јавном конкурсу „ послови информисања“ у Служби за односе са јавношћу

Р.Б.   ШИФРА КАНДИДАТА

1.      V-Ј-070324-3-И-Н-1

2.      V-Ј-070324-3-И-Н-2

Радно место: под редни бројем 4. у Јавном конкурсу  „послови управљања документима“ у Одељењу за општу управу, Одсек за управљање документима:

Р.Б.   ШИФРА КАНДИДАТА

      1.       II-01-Ј-070324-4-И-Н-1

      2.       II-01-Ј-070324-4-И-Н-2

 

ПРИЛОГ;

  1. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступакзапопуњавање извршилачких радних места службеника у Управи ГО Стари град у Београду