26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-18/2024 – 25. 3. 2024. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), сазивам

за 28. 3. 2024. године у 10.00 сати

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 25. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 29. 12. 2023. године и предлоге по тачкама Дневног реда.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић, с.р.

ПРИЛОГ:

1.Дневни ред за 26. седницу Скупштине ГО Стари град

2.Записник са 25. седнице Скупштине ГО Стари град

3.Тачка 1. – Закључак о усвајању ЛАП-а за унапређење родне равноправности на подручју ГО Стари град за период од 2024. до 2026. године

3а. Прилог уз тачку 1. – ЛАП за унапређење родне равноправности на подручју ГО Стари град за период од 2024. до 2026. године

4.Тачка 2. – Решење о усвајању годишњег извештаја Локалног омбудсмана ГО Стари град за 2023.г.

4.aПрилог уз тачку 2. – Годишњи извештај Локалног омбудсмана ГО Стари град за 2023.г.