САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ: УСВОЈЕН НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГО СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

На седници Савета за родну равносправност, којa је одржанa данас, представљен је и усвојен финални текст Нацрта Локалног акционионог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од  2024. до 2026. године (ЛАП), након спроведене јавне расправа о овом стратешком документу јавне политике, која је трајала од 28. децембра прошле године до 11. јануара 2024. године.

Седници, којом је председавала Невена Додић, заменица председника Скупштине општине Стари град и председница Савета за родну равноправност, присуствовале су експерткиње Љиљана Марковић и Соња Манојловић, као стручни консултатни на изради овог стратешког документа, Душан Петрић, члан Савета за родну равноправност и председник Скупштине општине Стари град, као и чланови општинског Савета за родну равноправност и Радне групе  за израду нацрта овог документа јавне политике општине Стари град.

„Нацрт локалног акционог плана за унапређење родне равноправности израдила је Радна група, образована решењем председника градске општине, у сарадњи са Саветом за родну равноправност Градске општине Стари град и експертима ангажованим за његову“, рекла је Невена Додић и нагласила да је општина Стари град усвојила и Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу, којом се обавезала да следи принципе родне равноправности и спроводи одредбе прописане овом повељом.

Нацрт Локалног акционионог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од  2024. до 2026. године, присутнима је презентовала Соња Манојловић, стручни консултат, која је нагласила да је овај стратешки документ креиран тако да даје могућности општини Стари град „да у складу са својим надлежностима спроводи План, да његове резултате операционализује и мери кроз специфичне индикаторе“.

„ЛАП је документ јавне политике, којим се на локалном нивоу операционализују циљеви и мере које су дате националном Стратегијом за родну равноправност за период 2021-2030. године, и у складу је са међународним правним оквира, које чине међународни ратификовани уговори који гарантују право на равноправност и недискриминацију. Ту се пре свега полази од докумената Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније“, рекла је Соња Манојловић и поручила да је документ „добар темељ“ општини Стари град да аплицира за одређена средства, како код домаћих тако и код међународних фондова за финансирање пројеката, што је веома важно за његово спровођење.

Како се ЛАП реализује у оквиру пројекта „Building Gender Equality through Gender Budgeting for Institutional Transformation-BUDGET IT”, у оквиру Програма Horizon-WIDERA-2022-ERA-01, који финансира Европска комисија, а  у коме поред општине Стари град учествују партнери из БиХ, Турске, Италије и Шпаније, Соња Манојловић је поручила да је његова имплементација важна за нашу општину.

„Ако добро имплементирате овај пројекат општина Стари град ће постати добар и поуздан партнер за нове пројекте“, закључила је експерткиња за родну равноправност Соња Манојловић.

Јавна расправа о овом важном стратешком документу вођена је од 28. децембра прошле године до 11. јануара 2024. године. Савет за родну равноправност и Раднa групa за израду Нацрта ЛАП-а за унапређење родне равноправности  je дала сагласност за усвајање финалног текста документа који се, у складу са прописаном процедуром, упућује Већу општине, односно Скупштини Градске општине Стари град на коначно усвајање.

„Родна равноправност представља основно право сваког појединца и представља важан принцип демократског система. Један од приоритета општине Стари град је управо остваривање родне равноправности као предуслова свеукупног друштвено-економског развоја свих грађана, мушкараца и жена, дечака и девојчица, наше локалне заједнице. Родно равноправна друштва најуспешније теже благостању и хармонији и бољем животу свих њених грађана. Зато је наша мисија истинска посвећеност идеји родне равноправности, јер спровођење тих принципа нашу заједницу чини сигурнијом, безбеднијом и здравијом за све њене грађане и грађанке“, рекла је Невена Додић, заменица председника Скупштине општине и председница Савета за родну равносправност, и у име општине и свих чланова Савета и Радне групе захвалила експерткињама Љиљани Марковић и Соњи Манојловић на стручној помоћи при изради овог, трећег стратешког документа јавне политике Градске општине Стари град.

ПРИЛОГ:

1.Нацрт Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности за период од 2024. до 2026. године

2.Извештај о спроведеној јавној расправи