РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ: КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ 2022. КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

На основу Jавног позива за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, објављеног 24. јуна ове године на порталима www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs ,  као и обављеног тестирања и разговора са кандидатима на основу Ранг листе (са заказаним терминима), Републички завод зa статистику (РСЗ) објављује Коначну ранг листу кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године који се позивају на обуку:

РЗС – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ 2022. КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Пописна комисија је дужна да комплетну конкурсну документацију чува до завршетка Пописа и да са њом поступа у складу са додатним упутствима Завода.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Сва заинтересована лица која се не налазе на Коначној листи кандидата који се позивају на обуку, а учествовала су у изборном поступку и желе да остваре увид у своје остварене резултате, могу поднети захтев у писменој форми (лична предаја захтева у просторијама Пописне комисије сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова или путем поште на адресу Пописне комисије) Пописној комисији општине/града на којој су конкурисали, до 29. јула 2022. године. Пописна комисије ће увид у остварене резултате омогућити у року од 7 дана од дана пријема захтева.

ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ – АДРЕСЕ И ТЕЛЕФОНИ