ПРОГРАМ „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ”: ЗЕЛЕНИ КРОВОВИ ПОБОЉШАВАЈУ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА И ПОВЕЋАВАЈУ ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА

Општина Стари град у протеклом периоду предузела је низ мера, акција и програма у циљу озелењавања централне градске зоне у оквиру општинског програма „Стари град мисли на животну средину”. У оквиру пројекта Зелени кровови Београда”, Стари град је добио и зелене кровне паркове, од којих је први кров Дома здравља “Стари град”.

Када су кровни паркови у питању, они датирају од давнина, али данас су посебно од великог значаја за урбане средине како због својих естетско функционалних намена, тако и због утицаја који имају на развој биодиверзитета.

Зелени кровови побољшавају квалитет ваздуха и повећавају енергетску ефикасност самих зграда, те је изградња зелених кровова на зградама јавних институција попут домова здравља, а посебно школа, од великог значаја. Примена зелених кровова доноси вишеструке позитивне ефекте на квалитетнији живот у урбаним срединама, попут смањења укупне потрошње енергије за грејање и хлађење објеката, а доприноси и повећа њу површине под вегетацијом у центру града. Централна градска општина Стари град препознала је значај једног оваквог пројекта и развила тренд изградње зелених кровних паркова, а такође и низ акција и других пројеката који су за циљ имали побољшање квалитета живота на Старом граду.

Вишеструке су користи од „зелених школа”.  Градска општина Стари град једна је од централних општина Београда величине 650 хектара, на којој живи 48.060 становника и као урбано подручје покривена је асфалтом, бетоном и зградама, који задржавају и исијавају соларну топлотну енергију. Саобраћај, индустрија и клима уређаји додатно доприносе повећању температуре ваздуха. Због тога ово подручје одржава вишу температуру него околина, што га чини урбаним топлотним острвом. С друге стране, пројектна идеја зелених кровова доприноси успостављању енергетске ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије, смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и загађења кроз озелењавање кровова школа. Изградњом ових кровова повећава се проценат зеленила у централној градској општини и смањује отицање атмосферских вода са кровова, зато што их задржавају зеленило и земља. На тај начин кровови дуже трају имајући у виду да се смањује њихова изложеност високим температурама и води, а обезбеђује се и изолација школа, те свакако неупоредиво здравија средина за децу која похађају ове посебне „зелене школе”.

Ученици могу да користе зелени кров као место за учење и одмор напољу, а пружа им се и додатна едукација о енергетској ефикасности, зеленим и климатски отпорним решењима. ОШ „Дринка Павловић” одабрана је на основу стања у ком се налази кров, његове величине и равне површине и само је прва у низу староградских школа која је добила свој „зелени кров”– нови едукативни еколошки простор за радионице и практичну наставу о „зеленим градовима”, очувању и заштити животне средине, енергетској ефикасности и одрживом развоју. „Зелени кров” – башта површине 152 квадратна метра изграђен је на тераси школске зграде у Косовској, прекривен је стазама и баштом са различитим вишегодишњим врстама биља, које се залива аутоматским системом за наводњавање. ОШ „Дринка Павловић” је прва у низу староградских школа која је добила свој зелени кров, а кроз пројекат ћемо настојати да га поставимо на све школе са равним крововима. Идеја је заснована на чињеници да се са повећањем флоре у одређеном региону, где је емисија штетних гасова велика, смањује њихово штетно деловање. Наш циљ је да Стари град постане зелена општина, тако што ћемо сваке године озеленити одређене јавне површине и урбане средине“, поручио је председник Радослав Марјановић.

Уз  „Зелени кров моје школе“ општина Стари град је у сарадњи са  Институтом за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду реализовала још један иновативан пројекат постављање првог „течног дрвета“, урбаног фото-биореактора, у Србији. Ово „течно дрво“ је постављено испред општинске зграде у Македонској улици и на Теразијама. „Течно дрво“ представља потпуно ново биотехнолошко решење за пречишћавање ваздуха и допуну производње чистог кисеоника. Пројекат, назван „LIQUID 3“, осмишљен је да буде мултифункционалан, пројектован је као клупа, има пуњаче за мобилне телефоне, као и соларну плочу захваљујући којој клупа има расвету током ноћи.

Подсетимо, осим што је општина Стари град у протеклом периоду спровела низ пројеката и акција које су усмерене на очување животне средине, општина организује и низ  едукативних акција како би се код грађана, а посебно најмлађих, подигла свест о очувању животне средине. Једна од таквих акција је и могућност да грађани одлажу рециклажни отпад у виду истрошених батерија и сијалица у Услужном центру општине Стари град, док је за непуне 3 године рециклирано више од тону батерија и сијалица. Градска општина Стари град прва је београдска општина која је, уз помоћ хуманитарне организације 28. јун, обезбедила два аутомата за храну намењену псима, а који истовремено служе за рециклажу и одлагање отпада.

„Веома смо поносни што је општина Стари град прва општина у Србији која је применила ову иновативну технологију. Стари град мисли на животну средину, не само озелењавањем, већ и применом иновативних технолошких и биотехнолошких решења. Наш заједнички циљ је квалитетнији, бољи и здравији живот за све наше грађане, а Градска општина Стари град наставиће да спроводи и подржава пројекте чији је циљ заштита животне средине“, рекао је председник Градске општине Стари град Радослав Марјановић.

Подсетимо, осим што је општина Стари град у протеклом периоду спровела низ пројеката и акција које су усмерене на очување животне средине, општина организује и низ  едукативних акција како би се код грађана, а посебно најмлађих, подигла свест о очувању животне средине. Једна од таквих акција је и могућност да грађани одлажу рециклажни отпад у виду истрошених батерија и сијалица у Услужном центру општине Стари град, док је за непуне 3 године рецклирано више од тону батерија и сијалица.