ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 2023-2026. ГОДИНЕ

У општини Стари град данас је званично почела Јавна расправа о Нацрту плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023 -2026. године, који је израдила Радна група Савета за здравље – стручног радног тела Већа општине.  Јавна расправа о овом важном стратешком документу наше општине траје од 9. марта до 7. априла, ове године.

Јавну расправу о Нацрту овог плана, првог стратешког документа општине Стари град, отворила је Невена Додић, заменица председника Скупштине ГО Стари град, у присуству чланова Радне групе – др мр  Весне Књегињић, директорке Дома здравља „Стари град“ и председнице општинског Савета за здравље, др Невенке Павловић, заменице директора Градског завода за јавно здравље и др Јасмине Танасић из Сталне конференције градова и општина, које су активно учествовале у двогодишњем процесу израде документа.

Презентацији Нацрта плана јавног здравља општине Стари град присуствовали су представници државних органа и организација, удружења грађана, привредних субјеката, стручне јавности, као и заинтересовани Старограђани.

„Нацрт плана јавног здравља Градске општине Стари град до 2026.године,  урађен је у складу са националном стратегијом јавног здравља и планом јавног здравља града Београда. Овом приликом се захваљујем чланицама Радне групе Савета за здравље на стручној и професионалној изради плана. Такође, захваљујем и чланици Већа општине Звезрара Гордани Мишев на сугестијама приликом израде документа. Овим стратешким планом  дефинисани су мисија, визија, водећи принципи и стратешка опредељења, као и општи и специфични циљеви за које општина Стари град залагати  као одговорна локална самоуправа у којој живе здравствено информисани, просвећени и здрави људи“, истакла је Невена Додић и нагласила да је мисија општине Стари град унапређење здравља и квалитета живота свих Старограђана, кроз организовану мрежу подршке и информисаности о здравим стиловима живота, која у потпуности одговара потребама свих суграђана.

„Наш општи циљ је унапређење здравља и квалитета живота Старограђана. Из њега проистичу посебни циљеви које смо дефинисали у Нацрту, о коме ћемо расправљати до 7. априла, а то су унапређење система за подршку промоцији здравља и квалитета живота су грађана, промоција здравља, здравих стилова живота и значаја заштите животне средине за здравље и превенције болести, као и подршка превентивним активностима у циљу заштите физичког, менталног и социјалног здравља нашег становништва. Позивамо све заинтересоване суграђане да се укључе у јавну расправу како би овај стратешки документ имао своју пуну транспарентност и демократаски легитимитет. По окончању јавне расправе Савет за здравље анализираће све примедбе, предлоге и сугестије и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се објавитити објавити на интернет презентацији наше општине“, поручила је Невена Додић.

У наставку јавне расправе чланице Радне групе презентовале су присутнима главне сегменте плана. Др мр  Веснa Књегињић  је нагласила да је јавно здравље брига друштвене заједнице о здрављу сваког појединца.

„Јавно здравље је једна од битних области права на здравље које има упориште у Уставу Републике Србије, Закону о јавном здрављу и Стартегији јавног здравља Републике Србије.  Унапређење здравља води ка развоју и просперитету целог друштва, а пре свега прва у реду је локална заједница. Задатак који захтеви јавног здравља постављају пред локалну зједницу, у овом случају дефинисани су у Плану јавног здравља општине  Стари град, која овим докумнентом уводи активности и начине да допринесе превенцији болести и унапређењу менталног и физичког  здравља. Укључивањем и сарадњом са системом здравствене и социјалне заштите, невладиним сектором, међународном сарадњом, спровођењем програма у заједници отварамо пут подизању свести грађана о начину унапређења здравља сваког појединца и омогућити здраве животне изборе за унапређење здравља свих грађана, а посебно најрањивијих категорија“, рекла је др Књегињић.

Заменица директора Градског завода за јавно здравље др Невенка Павловић је истакла да се ради о стручно припремљеном  документу у складу са свим професионалним и законским оквирима и стандардима, и присутним представила Слику здравља (Здравствени профил) општине Стари град, која је била почетна основа израде овог стратешког документа.

„Написани План је стратешки документ који је урађен  на систематичан начин и то тако да указује на приоритетна подручја за унапређење здравља и квалитет живота становника своје општине. Истовремено, оставља простор за разматрање, планирање  и програмирање додатних активности на пољу јавног здравља“, оценила је др Павловић.

Изради првог стратешког документа општине Стари град свој стручни допринос дала је и Старограђанка др Јасмина Танасић, из Сталне конференције градова и општина.

„Поносна сам што сам као становник централне градске општине учествовала у изради овог документа, такође сам поносна на све чланове Радне групе и на моју општину, јер је у протекле две године  анкетирала  више хиљада суграђана како би имала јасну слику потреба својих суграђана, што се показало као један од битних предуслова за стратешко планирање у области јавног здравља. Од 175 локалних самоуправа у Србији њих 53 је усвојило стратегију јавног здравља, а у Београду општине Звездара и Стари град“, поручила др Танасић на данашњој презентацији Нацрта плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023 -2026. године.

По завршетку јавне расправе, која ће трајати до 7. априла, Савет за здравље анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана, и исти ће објавити на интернет презентацији Градске општине Стари град.

Савет за здравље Већа Градске општине Стари град образован је крајем 2020. године, а са израдом Нацрта плана јавног здраља Градске општине Стари град 2023 -2026. године је започето априла 2021. године.

Нацрт плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023-2026.

Напомињемо да Ваше примедбе, предлоге и сугестије можете доставити Савету за здравље најкасније до 7. априла 2023. године, као и лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима, као и информација о стању у области јавног здравља:

Невени Додић, e-mail : ndodic@starigrad.org.rs, тел: 011/3300572

Дејану Вукшићу, e-mail : dvuksic@starigrad.org.rs, тел: 011/3300676

Образац за достављање предлога, сугестија, коментара

Лица задужена за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе доступна су учесницима јавне расправе сваког радног дана од 10 до 14 часова.

ПРИЛОГ: Закључак Већа Градске општине Стари град о спровођењу Јавне расправе