ОПШТИНА СТАРИ ГРАД: ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О РОДНО ОДГОВОРНОМ БУЏЕТИРАЊУ

Општина Стари град, у сарадњи са УНДП- ом, Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ) и  Фондацијом БФПЕ за одговорно друштво (БФПЕ), организовали су данас за запослене у општинској Управи радионицу „Родно одговорно буџетирање на локалном ниову и подршка локалној самоуправи“, у складу са законским оквирима и упуствима, пре свега прописаним Законом о буџетском систему и Законом о родној равноправности.

У уводном обраћању присутне су поздравиле Донка Бановић, УНДП Србија, и Ивана Савић Јовановић, из Фондације БФПЕ, које су нагласиле важност родно одговорног буџетирања (РОБ) у нашој земљи, као иновативног алата који доприноси равноправнијем друштву за жене и мушкарце. Радионицу је водила Биљана Степанов, стручњакиња за родну равноправност и безбедност.

„Суштина данашњег предавања је да се на свим нивоима власти у Србији мора увести родно буџетирање. То је процес који ће локалним самоуправама омогућити да детаљније и одговорније планирају трошкове и средства у смислу њихове јасне расподеле, у односу на родну структуру локалне заједнице, како би се нашао одговарајући баланс да би све потребе жена и мушкараца биле задовољене“, истакла је Биљана Степанов, која је учествовала у изради Закона о родној равноправности. Један од циљева данашње радионице било је и упозавање са обавезама и приоритетима општине Стари град у процесу примене РОБ-а. Заменица председника Скупштине општине Невена Додић информисала је присутне са корацима које је у протеклом периоду предузела општина Стари град. Потписана је Европска повеља о родној равносправности,  формиран  је општински Савет, са програмом рада, одређено је одговорно лице за ову област и приступило се изради Локалног акционог плана за родну равноправност.

У наставку рада Биљана Степанов је презентовала сам процес увођења РОБ-а у више корака у буџет јединице локалне самоуправе.

„Први корак је упознавање са законским обавезама и родним политика, као и организовање почетног радног састанка тима или групе за родно одговорно буџетирање. Потребно је да јединица локалне самоуправе припреми план поступног увођења РОБ-а и иницијално упитство за буџетске кориснике. Четврти корак јесте оргaнизовање првог састанка радне групе, информисање корисника и пружање подршке за рад. Приликом израде упутства за припрему буџета за наредну годину потребно је поновити упутство о примени РОБ-а, из марта текуће године. Завршни корак је праћење примене и извештавање по програмским смерницама и по РОБ циљевима и показатељима учинка“, истакла је Степанов.

Пристуни су се сложили да је радионица била више него корисна и да је потребно организовати ново предавање на коме би се разматрали сви детаљи процеса постепеног увођења РОБ-а у програмски буџет ГО Стари град за 2024. годину.