ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

               ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

                                    ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД –  УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

            Радно место : Послови информисања 

Редни број             Шифра кандидата Укупан број бодова
1.           V -J-070324-3-И -Н-2              45

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме ШИФРА КАНДИДАТА
  Дајана Пражић V -J-070324-3-И -Н-2

 

ПРИЛОГ: ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ