КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ УТВРДИЛА ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЗА ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД

Комисија за реализацију мера енергетске санације, на петој седници одржаној 27. јуна 2022. године, на основи члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град, утврдила је прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарна листа директних корисника се објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине Стари град.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА