ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕРАСПОДЕЛИ БИРАЧА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Градска изборна комисија усвојила је на седници одржаној 13.4.2024. Одлуку о одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године.

Приликом сачињавања одлуке, стриктно се водило рачуна о препорукама из Извештаја ОДИХР/ОЕБС, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске изборне комисије, да се постојећа бирачка места са више од 1.800 бирача поделе на адекватан начин како би се наведена препорука испунила и унапредио изборни процес.

Овом одлуком утврђен је број од 56. бирачких места на територији Градске општине Стари град и извршене су следеће промене:

  1. Грађани са пребивалиштем у Француској улици број 36, 38, 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52a и  54 (која је раније припрадала бирачком месту број 18. Спорстка гимназија ) гласају на бирачком месту број 22 . Основна школа „Скадарлија“, у улици Француска број 26.  
  2. Грађани са пребивалиштем у Гундулићев венац број 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 и 51 (која је раније припрадала бирачком месту број 18. Спорстка гимназија ) гласају на бирачком месту број 20. „Национална служба за запошљавање“, у улици Гундулићев венац број  23-25

Остала бирачка места на територији општине Стари град остају непромењена.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД