ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ И ДРУГЕ ОДЛУКЕ

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине ГО Стари град

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информацију

Одлука o нaчину праћења излазности бирача на изборе за одборнике Скупштине ГО Стари град

Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места