ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

Обавештавају се сви заинтересовани подносиоци изборних листа да ће се ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА вршити у седишту Изборне комисије Градске општине Стари град, у згради ГО Стари град, Улица Македонска број 42, на првом спрату у малој салисваког радног дана у радно време од 07.30 до 15.30 часова, уз најаву на број телефона Изборне комисије ГО Стари град 063-682-257, 011/3227016 и 011/3225791.
Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван радног времена врши се уз претходну благовремену најаву Изборној комисији ГО Стари град у току трајања радног времена.

 

Изборна комисија Градске општине Стари град