ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ПРИЈАВИЛО СЕ 218 БИРАЧА, У ПЕРИОДУ ОД 14. 12. ДО 8,00 ЧАСОВА 17.12.2023. ГОДИНЕ

У складу са чланом 96. став 1. Закона о избору народних посланика, Изборна комисија Градске општине Стари град прима обавештења од бирача који нису могућности да гласају на бирачком месту, услед тешке болести, старости или инвалидитета, у периоду од 14. 12. 2023. године, закључно са 17.12.2023. године до 11.00 часова.

Изборна комисија Градске општине Стари град саопштава да се за гласање ван бирачког места пријавило 218 бирача, у периоду од 14. 12.  до  17.12.2023. године, у 8,00 часова. 

За гласање ванбирачког места пријављивање се врши закључно са 17.12.2023. године до 11.00 часова, на следеће бројеве телефона:

011/ 3227 016

011/ 3225 791

062/ 9727 549