ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ОД 2023. ДО 2026.ГОДИНЕ

На редовној седници Савета за здравље, која је одржанa данас, усвојен је финални текст Нацрта плана јавног здравља Градске општине Стари град од 2023. до 2026.године, након спроведене јавне расправа о нацрту овог важног стратешког документа наше општине, која је трајала је од 9. марта до 7. априла, ове године.

Седницу, којој је присутвовао председник општине Стари град Радослав Марјановић, отворила је заменица председника Скупштине ГО Стари град Невена Додић, у присуству председнице општинског Савета за здравље и директорке Дома здравља „Стари град“ др мр  Весне Књегињић, заменице директора Градског завода за јавно здравље др Невенке Павловић, представнице Удружења „Живимо заједно“ Зорице Кубичек,  др Јасмине Танасић из Сталне конференције градова и општина, руководиоца Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја Бојана Бојића, као и чланова Радне групе који су активно учествовали у двогодишњем процесу израде документа.

„Први стратешки документ општине Стари град  – Нацрт Плана јавног здравља Градске општине Стари град,  урађен  је у складу са националном стратегијом јавног здравља и планом јавног здравља Града Београда. Овим стратешким документом, који ће након усвајања од стране Већа наше општине, разматрати одборници староградске Скупштине, дефинисани су мисија, визија, водећи принципи и стратешка опредељења, као и општи и специфични циљеви за које ће се општина Стари град залагати на унапређењу здравља и квалитета живота свих Старограђана. Овом приликом се захваљујем свим члановима Радне групе на стручној и професионалној изради плана“, рекао је председник Радослав Марјановић и члановима Савета за здравље пожелео успешан рад.

Заменица председника Скупштине ГО Стари град Невена Додић је подсетила да је општина Стари град 9. марта текуће године званично почела Јавну расправу о Нацрту плана јавног здравља Градске општине Стари град 2023 -2026, и да је расправа, у складу са законским процедурама, трајала до 7. априла ове године.

„Унапређење здравља и квалитета живота Старограђана је  наш општи циљ. Савет за здравље Већа  општине Стари град образован је крајем 2020. године, а са израдом Нацрта плана јавног здраља Градске општине Стари град 2023 -2026. је започето априла 2021. године. Из овог плана проистичу посебни циљеви који су дефинисали у документу. Пре свега унапређење система за подршку промоцији здравља и квалитета живота суграђана, промоција здравља, здравих стилова живота и значаја заштите животне средине за здравље и превенције болести, као и подршка превентивним активностима у циљу заштите физичког, менталног и социјалног здравља нашег становништва. У јавној расправи су учествовали сви заинтересовани суграђани, удружења грађана и стручна јавност. Како би овај стратешки документ имао свој  демократаски легитимитет био је објављен на званичном општинском порталу, као и образац за достављање предлога, сугестија и коментара“, рекла је Невена Додић.

Усвајању коначне верзије Нацрта плана  јавног здравља Градске општине Стари град 2023 -2026. године на данашњој седници,  претходило је разматрање пристиглих предлога и сугестија које су достављени Савету за здравље, а након тога је усвојен Извештај о спроведеној јавној расправи, који ће бити објављен на општинском сајту.

Председавајућа Савета за здравље др мр Веснa Књегињић ће, како је одлучено на данашњој седници Савета, одборницима Скупштине Градске општине Стари град образложити Предлог плана јавног здравља Градске општине Стари град од 2023. до 2026.године.

„Стратешки документ  је урађен  на систематичан начин и то тако да указује на приоритетна подручја за унапређење здравља и квалитет живота становника општине Стари град. Такође, оставља простор за разматрање, планирање  и програмирање додатних активности на пољу јавног здравља“ истакла је др Књегињић, председница Савета за здравље.