КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Комисија решава о праву на новчана давања у једнократном износу и о праву на месечна новчана примања бораца и инвалида; предлаже ревизију предмета корисника месечног новчаног примања; решава по жалби ако је решење о једнократној помоћи донео орган управе без одлуке Комисије; разматра сва питања која се односе на доношење нормативних акта у области борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених потреба; доноси одлуке о давању станова у закуп који су из Градског фонда, даје предлоге у вези решавања стамбених потреба и предлоге и мишљења у вези замене станова.

Председница комисије: Милица Вулић, из реда одборника

Чланови:

  1. Предраг Станић, из реда грађана,
  2. Нађа Орлић , из реда грађана,
  3. Марко Бајалица, из реда одборника,
  4. Љубица Јанковић, из реда одборника,
  5. Душан Тојагић, из реда одборника
  6. Мирјана Дамјановић, из реда одборника

Стручне и административне послове за Комисију обавља Одељење за друштвене делатности.