ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Одборници се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, на време од четири године, у складу са законом. Изборе за одборнике Скупштине Градске општине расписује председник Скупштине града.

Право и дужност одборника je да: учествује у раду Скупштине Градске општине; извршава поверене задатке; предлаже Скупштини Градске општине расправу о одређеним питањима; подноси предлоге за доношење одлука и других аката; поставља питања везана за рад органа Градске општине; даје амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине Градске општине. Одборници имају право да од органа Градске општине добијају обавештења потребна за обављање њихове функције.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине Градске општине и радних тела.

Одборник не може бити запослен у Управи Градске општине и лице које именује, односно поставља Скупштина Градске општине.

Скупштина Градске општине Стари град има 56 одборника.

 

 1. НЕМАЊА ШЕГРТ
 2. ОЛИВЕР MАНДИЋ
 3. ГОРАН ГРБОВИЋ
 4. ДР ВЕСНА КЊЕГИЊИЋ
 5. ДР АНА ЈОВАНОВИЋ
 6. СРЂАН РАШЉАНИН
 7. БОЖИДАР НЕНЕЗИЋ
 8. ТАМАРА РАДИШИЋ ТРАИЛОВ
 9. ТИЈАНА РАДАКОВИЋ МИЛОШЕВИЋ
 10. НАТАША БЕЛЧА
 11. СВЕТЛАНА МИЛУТИНОВИЋ
 12. НЕНАД ВУЈОВИЋ
 13. ЈЕЛЕНА БЕЛИЋ
 14. НЕВЕНА ДОДИЋ
 15. МАРИНА ГРГИЋ
 16. БИЉАНА КОСТИЋ
 17. ДРАЖЕН КОЗОМАРА
 18. СЛОБОДАН ДМИТРОВИЋ
 19. МИРЈАНА ПЕРОВИЋ
 20. АЛЕКСAНДРА ЂУРАШКОВИЋ
 21. БОРИС РАДАКОВИЋ
 22. НИКОЛА АВРАМОВИЋ
 23. БОРКО САРИЋ
 24. СНЕЖАНА ИВАНОВИЋ
 25. СНЕЖАНА РАДОШЕВИЋ
 26. НИКОЛА ВУЈАЧИЋ
 27. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
 28. МИЛОШ БОШКОВИЋ
 29. НЕВЕНКА ГРАБЕЖ
 30. ПЕТАР ПРОКОПОВИЋ
 31. БОЈАНА МИТРОВИЋ
 32. УГЉЕША МАРКОВИЋ
 33. ТОДОР КУВЕЉИЋ
 34. ДУШАН ПЕТРИЋ
 35. ЧЕДА ВЕСЕЛИНОВИЋ
 36. ВЕСНА ПЕТРИЦА
 37. ЕМИЛИЈАН ГЕРАСИМОВСКИ
 38. ИВАНА БЕЛИЋ
 39. РАДОСЛАВ НОВАКОВИЋ
 40. РАЈКО ВУЛЕВИЋ
 41. МИЉАНА ОСТОЈИЋ
 42. КАТАРИНА СИМИЈОНОВИЋ
 43. ЂОРЂЕ МИКЕТИЋ
 44. СЛОБОДАНКА ВЛАЈЧИЋ
 45. МАРКО ЖИВКОВИЋ
 46. МАРИЈА ЈОНЧИЋ
 47. САША УЗЕЛАЦ
 48. ЉУБИВОЈЕ ТАДИЋ
 49. МИЛИЦА ВУЛИЋ
 50. ИВАНА СТОЈАНОВИЋ РОДИЋ
 51. НИКОЛА РОДИЋ
 52. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
 53. ОГЊЕН ОГРИЗОВИЋ
 54. ЈЕЛЕНА ВРАЧАР РАКОВИЋ
 55. МИЛИЦА ЖЕГАРАЦ
 56. МИЛАН ЦЕРОВАЦ