ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Одборници се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, на време од четири године, у складу са законом. Изборе за одборнике Скупштине Градске општине расписује председник Скупштине града.

Право и дужност одборника je да: учествује у раду Скупштине Градске општине; извршава поверене задатке; предлаже Скупштини Градске општине расправу о одређеним питањима; подноси предлоге за доношење одлука и других аката; поставља питања везана за рад органа Градске општине; даје амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине Градске општине. Одборници имају право да од органа Градске општине добијају обавештења потребна за обављање њихове функције.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине Градске општине и радних тела.

Одборник не може бити запослен у Управи Градске општине и лице које именује, односно поставља Скупштина Градске општине.

Скупштина Градске општине Стари град има 56 одборника.

1. СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ
2. ИВАНА СТОЈАНОВИЋ
3. МИЛИЦА ВУЛИЋ
4. МИЛИЦА СЛИЈЕПЧЕВИЋ
5. БОБА ИЛИЋ
6. МИЛA ПОПОВИЋ
7. МИЛОШ ВУЛИЋ
8. БРАНИСЛАВ ВУКОВИЋ
9. ВЕСНА САМОЛОВ
10. САНДРА МАКСИМОВИЋ
11. НИКОЛА РОДИЋ
12. МИЛИЦА ЛАЗИЋ
13. МАРКО МАНДИЋ
14. БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
15. АНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
16. НЕМАЊА ЈАНКОВИЋ
17. МИРЈАНА ДАМЈАНОВИЋ
18. ИВАНА БАСТАЋ
19. МАРИЈА ЧИГОЈА
20. СЛОБОДАН ДМИТРОВИЋ
21. БРАНИСЛАВ ЗЕЦ
22. ТРАЈКОВИЋ НАТАША
23. БИЉАНА КОСТИЋ
24. ЕНА ДУГОЊИЋ
25. НАТАША БЕЛЧА
26. ШЕГРТ НЕМАЊА
27. СВЕТЛАНА МИЛУТИНОВИЋ
28. БОЖИДАР НЕНЕЗИЋ
29. ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ
30. др ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ
31. ГОРДАНА МАНДИЋ
32. АВРО ОСМАЈЛИЋ
33. АЛЕКСАНДАР ПУАЧА
34. РАДОСЛАВ НОВАКОВИЋ
35. ГВОЗДЕНИЈА ЈАНКОВИЋ
36. АЛЕКСАНДАР ОСТОЈИЋ
37. ЗВОНКО МАРИНКОВИЋ
38. БЛАЖО КУМБУРОВИЋ
39. УГЉЕША МАРКОВИЋ
40. БОЈАНA МИТРОВИЋ
41. АНА ФОЛГИЋ
42. МИХАИЛО КОВАЧЕВИЋ
43. ДРАГАН ПИЛИПОВИЋ
44. ИВАНА ДИЗДАРЕВИЋ
45. АВРАМ ИЗРАЕЛ
46. МАРКО БАЈАЛИЦА
47. ПАЛИГОРИЋ МИЛОШ
48. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ
49. ЂОРЂЕ ЛАЈШИЋ
50. НАДА КОСТИЋ
51. САША УЗЕЛАЦ
52. ЗОРИЦА ЈОКСИМОВИЋ
53. САША ВУЧЕТА
54. ИВАНА РОБ ПАШАЈЛИЋ
55. СВЕТА ВУКАЈЛОВИЋ