Председник Градске општине Стари град

MАРКО БАСТАЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођен је 1984. године. Одрастао је и живи на Старом граду. Дипломирао је на Академији лепих уметности у Београду. Радно искуство стиче као уредник емисија у продукцијској кући „Emotion“ од 2006. до 2009. године, као и у „Службеном гласнику“ 2009. године. Упоредо се бави и локалним активизмом, те 2004. године постаје одборник Скупштине општине Стари град, где се у наредних пет година непосредно бави општинским проблемима. Прилику да своје идеје спроведе у дело добија 2010. године када постаје општински већник и започиње низ успешних пројеката на Старом граду.

Марко Бастаћ 2010. године покреће амбициозан пројекат „Заједно за вашу зграду“, замишљен да уједини општину и Старограђане у сређивању зграда које деценијама нису одржаване како ваља. Поред бројних притисака, пројекат „Заједно за вашу зграду“ већ пет година заредом успешно уређује животни простор и подстиче Старограђане на удружено деловање.

Две године касније Бастаћ покреће и нови програм „Заједно за вашу фасаду“, захваљујући којем дотрајале фасаде добијају стари сјај а успут се повећава безбедност на староградским тротоарима.

Један је од главних заговорника комплетне реконструкције Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић“, који је на тај начин постао један од најсавременијих спортских центара у Београду.

Био је покретач акција којима се живот на Старом граду побољшавао из године у годину. Тако је настала акција попут „Трећаци он лајн“, у оквиру које се ученицима трећег разреда свих основних школа на Старом граду поклања нет бук рачунар. Покренуо је Волонтерски центар општине и учествовао у креирању једне од најбољих Канцеларија за младе у Београду. Како би побољшао и осавременио комуникацију општине са Старограђанима основао је Контакт центар који ефикасно пружа одговоре на сва питања грађана и комуницира са корисницима многобројних бесплатних програма.

Како је Стари град најстарија општина у Србији, Марко Бастаћ улаже велике напоре да побољша квалитет живота пензионера. Староградски пензионери старији од 65 година могу да рачунају на бесплатну „Помоћ у кући“, као и на различите рекреативне, едукативне и забавне садржаје које је општина обезбедила за њих – oд бесплатних једнодневних излета, термина за рекреативно пливање, јогу или фитнес, курсеве страних језика и рачунара, до бесплатних карата за позоришта, „Сениор фест“ или музичке сусрете генерација.

Поносни je отац два дечака.

e-mail: bastac@starigrad.org.rs

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

1) представља и заступа Градску општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине и доноси упутства и наредбе и друге потребне акте за рад Управе Градске општине;
5) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
6) у име Градске општине закључује колективне уговоре за јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Градска општина;
7) организује рад Већа Градске општине, сазива и председава седницама Већа и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
8) доноси појединачна акта у складу са одлуком о буџету;
9) доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и Управе Градске општине;
10) образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
11) предлаже акта које доноси Веће Градске општине, изузев аката чији је предлагач Управа Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Градске општине.