Статут општине

Измена Статута_02.11.2017
Измена Статута 08.10.2016.
Измена Статута 04.05.2015.
Статут Градске општине Стари град