Набавка услугe израде софтвера за управљање пројектима и контролу инвестиција

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на питање