КАО НЕКАД, ДА СЕ ВИ ПИТАТЕ

КАО НЕКАД, ДА СЕ ВИ ПИТАТЕ

Акцијом „Као некад – ДА СЕ ВИ ПИТАТЕ“ Градска општина Стари град настоји да процес одлучивања повери грађанима, као и да у комуникацији са Старограђанима доноси одлуке које се тичу живота на Старом граду. Територија општине је у припреми ове акције подељена на шест сектора и одржани су састанци са станарима сваког од сектора како би се разговарало о проблемима и предлозима грађана. У оквиру ове акције, на захтев Старограђана је одржана и трибина о новом Закону о становању, али и састанци који се тичу озелењавања урбаних џепова и међублоковских површина.
Циљ акције „Као некад – ДА СЕ ВИ ПИТАТЕ“ је оживљавање месних заједница и појачана партиципација грађана у доношењу одлука, као и одржавање континуитета у активној комуникацији са Старограђанима.