Јавна набавка Услуге одржавања апликације информационог система „ОПИС“

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка