Јавна набавка услуга посредовања приликом ангажовања извршилаца за обављање несистематизованих послова у Градској општини Стари град

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација