ЗАВРШЕНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Усмено јавно надметање-лицитација за закуп локација за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град, одржано је 30. и 31. марта 2012. године у малој сали ГО Стари град. Интересовање је било веома добро а укупан приход од закупнине за петнаест врста тезги износи око 65 милиона динара (64.631.000).

Конкурсом који је претходно расписан били су обухваћени: апарати за кокице, тезге за продају разгледница и туристичких публикација, ротациони сталци за продају штампе, тезге за продају уметничких сувенира, тезге – колица за продају освежавајућих напитака, тезге – колица за продају производа старих заната, уметничких предмета и уметничких сувенира, тезге за продају уметничких предмета, тезге – сандука за чишћење обуће, сталци за продају балона, ваге за мерење телесне тежине, тезге за продају цвећа, тезге за продају књига, конзерватора за сладолед, уређаји за кестен и кукуруз и уређаји за „hot – dog“.

Рок постављања ових објеката је 01.03.2013. године, а конкурс за преостале непопуњене локације биће расписан у другој половини априла.