ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ: УМАЊЕНЕ ТАКСЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ ПАТЕНАТА, МАЛИХ ПАТЕНАТА, ЖИГОВА И ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Завод за интелектуалну својину обавештава све заинтересоване да су од 14.12.2019. године у примени умањене таксе за електронске пријаве патената, малих патената, жигова и индустријског дизајна.

Накнада за електронске пријаве патената и малих патената умањена је за 50%, док је такса за електронске пријаве жигова и индустријског дизајна умањена је за 25% у односу на прописану.

У саопштењу Завода позивају се грађани да “искористите ову погодност и уштеде новац подношењем електронских пријава”!

Сви заинтересовани могу да се информишу о питањима заштите права интелектуалне својине путем вебсајта Завода www.zis.gov.rs, на коме се о сваком праву интелектуалне својине налазе одговори на најчешћа питања странака, упутства за подношење пријава, као и прописане таксе.

Напомињемо да Завод за интелектуалну својину од 8. јула 2020, у складу са здравственом ситуацијом у граду Београду моли све кориснике услуга да комуникацију са Заводом обављају телефоном или путем поште, као и да поднеске или пријаве подносе преко портала Е-пријава или поштом на адресу Завода, Кнегиње Љубице 5, Београд.