ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дом здравља „Стари град“

Симина 27

ИНФО ЦЕНТАР

радним данима од 08:00 до 15:00
телефон ИНФО ЦЕНТРА 011.3215.600 / 011.3215.700
факс Дома здравља 011.3215.601 / 011.3215.701
Заштитник пацијентових права, Симина 27 канцеларија 713 (7. спрат)
011.3215.729
e-mail: dzstarigrad@sbb.rs
www.dzstarigrad.org

Градски завод за јавно здравље

Тел. 2078-600
www.zdravlje.org.rs

Градски завод за кожне и венеричне болести

Џорџа Вашингтона 17
Тел. 3243-626, 3238-115
www.kvb.org.rs

Институт за ментално здравље

Милана Кашанина 3
Тел. 3307 500
www.imh.org.rs