ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ НА ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

Предшколска установа

„Дечји дани” – Стари град
Господар Јевремова број 18
www.pudecjidani.rs
e-mail: uprava@pudecjidani.rs
Телефон: 2633-140, 2631-825
Директор: Јасна Вуклиш
Помоћник директора: Вања Најдановић

Предшколска установа „Дечји дани” функционише као јединствена организациона целина у чијем саставу су сви дечји вртићи на територији Општине Стари град – 11 традиционалних васпитно образовних средина које деценијама на аутентичан начин остварују своју професионалну улогу у развоју предшколске делатности.

У објектима је смештено око 2272 деце, од 12 месеци до поласка у основну школу. За реализацију програма васпитно-образовног рада, неге, исхране и хигијене одговоран је тим од око 300 запослених различитих профила, на челу са директором Установе. Ангажовањем свих запослених Установа постиже значајне резултате на плану васпитно-образовног рада са децом. Своје програме и пројекте сваке године презентује широј стручној јавности, по чему је позната и призната, како у Граду, тако и широм Србије.

Радне јединице:

„Скадарлија”, Џорџа Вашингтона 23, тел. 3243-165 и 3344-798
„Дамбо”, Кнез Милетина 8, тел. 3222-388
„Липа”, Солунска 19, 2631-548 и 2621-462
„Дунавско обданиште”, Цара Душана 1, тел. 2183-104
„Лептирић”, Господар Јевремова 18, тел. 2625-480
„Вила”, Господар Јевремова 20, тел. 2630-119
„Мајски цвет”, Васе Чарапића 7-9, тел. 2621-946 и 2622-745
„Теразије”, Краља Милана 4, тел. 2687-727
„Мрвица”, Копитарева градина 2, тел. 3227-354
„Лола”, Француска 32, тел. 3233-319
„Дечји клуб”, Француска 32, тел. 3234-758
„Центар за негу и бригу о деци Београда” – “Беби сервис”,
Господар Јевремова 18а, тел. 2629-123

Облици рада са децом су:
– Целодневни боравак (јасле и вртић);
– Припремни предшколски програм – целодневни и полудневни;
– Програм рада по моделу „Вила”;
– Програм Центра за негу и бригу о деци Београда – „Беби сервис”;

Основне школе:

ОШ „БРАЋА БАРУХ”, Деспота Ђурђа 2, Дорћол, тел. 2183-541
www.osbracabaruh.edu.rs

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, Косовска 19, тел. 3243-957
www.drinka.rs
е-mail: drinkapavlovic@drinka.rs

ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, Краља Петра Првог 7, тел. 2636-236
www.oskraljpetarprvi.wordpress.com
е-mail: info@oskraljpetarprvi.edu.rs

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, Јованова 22, тел. 2623-257
www.osmpalas.edu.rs
е-mail: osmpalas@sbb.rs

ОШ „СКАДАРЛИЈА”, Француска 26, тел. 7247-445
www.osskadarlija.edu.rs
е-mail: skadarlija@sezampro.rs

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”, Таковска 41, тел. 322-12-39
www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs
е-mail: osvukstarigrad@gmail.com

ОШ ЗА ЗАШТИТУ ВИДА „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”, Шафарикова 8, тел. 3223-328
www.osdragankovacevic.edu.rs
е-mail: skoladk@eunet.rs

Средње школе:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”, Краљице Наталије 31, тел. 3612-924
www.teslabg.edu.rs
e-mail: etsnikolatesla@gmail.com

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”, Високог Стевана 37, тел. 2627-784
www.etsstarigrad@sezampro.rs
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА, Краљице Наталије 37, тел. 3612-595
www.mg.edu.rs
e-mail: mg@mg.edu.rs

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, Кондина 6, тел. 3241-169
www.vuckovic.rs

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”, Дечанска 6, 3243-538
www.mokranjacbg.rs
e-mail: mokranjacbg@gmail.com

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА, Светогорска 48, тел. 3242-513
www.pps.rs
e-mail: uprava@pps.rs

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, Цара Душана 61, тел. 3284-572
www.prvabeogim.edu.rs
e-mail: uprava@prvabeogim.edu.rs

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА, Цетињска 5-7, тел. 3349-322
www.prvaekonomska.edu.rs

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА, Булевар Војводе Бојовића 2, тел. 2182-944
www.vakademija.edu.rs
e-mail: info@vakademija.edu.rs

ДРВО АРТ, Цара Душана 23, тел. 2634-252
www.drvoart.edu.rs
e-mail: office@drvoart.edu.rs

ТРГОВАЧКА ШКОЛА, Хиландарска 1, тел. 3225-212
www.trgovackaskola.edu.rs
e-mail: info@trgovackaskola.edu.rs

БАЛЕТСКА ШКОЛА „ЛУЈО ДАВИЧО”, Кнез Милетина 8, тел. 3221-815
www.lujodavico.edu.rs
e-mail:direktor@ldavico.edu.rs