КОРИСНЕ АДРЕСЕ И ТЕЛЕФОНИ

Градска општина Стари град, Македонска 42, Београд
Услужни  центар, телефон 0800 07 77 75

е-маил: usluznicentar@starigrad.org.rs.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град
Македонска 42, V спрат, соба 99, телефон: 3227-104 
Дежурни контакт телефон (суботом и недељом од 7,30 – 19,00):
064/898-12-64 
e-mail: inspekcija@starigrad.org.rs

Одељење за грађевинске послове
телефон: 3222-209, 3300-560
e-mail: gradjevinsko@starigrad.org.rs

Установа културе Градске општине Стари град – „ПАРОБРОД”
Капетан Мишина 6а
телефон: 414-21-63
e-mail: info@ukparobrod.rs
www.ukparobrod.rs

Кућа Ђуре Јакшића
Скадарска 34, телефон 723-03-02
www.kucadjurejaksica.rs

Биро за нађене и изгубљене ствари
Македонска 42
телефон: 3300-557

Канцеларија за младе ГО Стари град
е-маил: kzmstarigrad@gmail.com
www.kzmstarigrad.org.rs

Волонтерски сервис ГО Стари град,
Македонска 42, канцеларија број 6a, у приземљу општинске зграде
0800 07 77 75

e-mail: volonterskiservis@starigrad.org.rs

Просторије Градске општине ван седишта:
– „Дорћол” – Дубровачка 6
– „Варош-капија” – Маршала Бирјузова 58
– „Теразије” – Теразије 45
– „Скадарлија” – Цетињска 32

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42

Рад са странкама: од 08,00 до 14,00 сати

Матична служба Стари град – Секретаријат за Управу Града Београд – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Стари град),

Телефони:
Матична књига рођених: 011/ 658 – 9901
Матична књига рођених и венчаних: 011/ 658 – 9903
Матична књига умрлих:  011/ 658 – 9906
Матична књига венчаних: 011/ 658 – 9908
Пријем у држављанство: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Уколико позивате из региона и иностранства за пријем у држављанство: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Дописи и пошта: 011/ 658 – 9907

Начелник Матичне службе Стари град011/658 -9900
Eлектронска пошта (e-mail:): maticaristarigrad@beograd.gov.rs

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42, ради са странкама од 08,00 до 14,00 сати

Секретаријат за финансије града Београда, Стари град, Македонска 42

Порез на имовину физичких лица може се проверити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 77, телефонe: 011/610 35 51, 610 35 52 и 610 35 57

Информације о порезу на имовину за правна лица могу се добити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 80, телефонe: 011/610 35 56, 610 35 48 и 610 35 54

Све остале информације у вези пореза могу се добити у Пореској управи у Булевару деспота Стефана 118, телефон 011/2057-906.

Републички фонд за здравствено осигурање – испостава Стари град, Македонскa број 42, на четвртом спрату зграде Градске општине Стари град.

Радно време испоставе је од 7,30 до 15,30 сати.  

 Контакт центра Републичког фонда за здравствено осигурање:  0700/333-443 позивање из свих националних, мобилних и фиксних мрежа

e-mail: kontakt.centar@rfzo.rs

Радно време 07,30 – 15,30

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију (Комунална милиција) Макензијева 31

Дежурна служба (0-24) 0800-110-011, 011-309-00-07

e-mail: komunalna.milicija@beograd.gov.rs

Служба за комуникацију и координацију са грађанима – БЕОКОМ СЕРВИС,
од 07,00 до 22,00 сата
телефони: 30 90 007
Бесплатан позив: 0800/110-011
e-mail: bks@beograd.gov.rs

Сервисни центар града Београда: 11-0-11

ЈКП „Београдски водовод и канализација” – Контакт центар
телефон 3606-606
www.bvk.rs.

ЈКП „Београдскe електранe” – Диспечерски центар
Пријава квара/цурење инсталација 011/20-93-100 (00-24)
Рекламације на лоше грејање 011/2093-011 (07-19)
Обједињени позивни центар 011/2093-000

Сервисни центар града Београда: 11-0-11

www.beoelektrane.rs

JП „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” – Информативни центар
телефон 395-7777
e-mail: info.centar@edb.rs
www.epsdistribucija.rs

ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, Устаничка 64
телефон. 011 / 44 05 101
факс 011 / 44 05 199
имејл: office@bg-osvetljenje.rs
www.bg-osvetljenje.rs

МУП – Сектор за ванредне ситуације
Кнеза Милоша 101
телефон: 3224-402

Центар Министарства одбране Стари град
Македонска 42, V спрат
телефон: 3224-747, 3300-675

Министарство одбране – Градски центар за обавештавање
телефон: 985

Полицијска станица „Стари град“
Мајке Јевросиме 33
телефон: 3239-732; Начелник Одељења: 3000-207
У ПС у Мајке Јевросиме 33 – послови оружја и држављанства: централа је 3239-731 лок. 4132
ПС на Обилићевом венцу број 2 (Зграда Танјуга):
Личне карте и пасоши – пријем, телефон: 274-0000 лок. 41529
Регистрација возила 274-0000 лок. 41529
Личне карте и пасоши – уручење 274-0000 лок. 41530

Управа полиције Србије за безбедност на рекама, телефон: 3002-002

Центар за социјални рад
Господар Јевремова 17а
телефони: 2626 – 064 и 2625 – 593

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Дневни боравак Стари град, Кнеза Милоша 4
телефон: 3223-328
www.centarbgd.org.rs

Општинска организација Црвеног крста
Студентски трг 18
телефон: 2628-882

Општинска организација инвалида рада Стари град
Капетан Мишина 4
телефон: 2637-639

Удружење пензионера општине Стари град
Краља Петра 54
телефон: 3242-112
www.upsgbeograd.rs
e-mail:: udruzenje@upsgbeograd.rs

Општинско удружење пензионера Стари град – Савез пензионера Србије
Кнез Милетина 18
телефон: 064/ 2480-605

 

Београдски Покрет Трећег Доба „Дорћолијада”, Гундулићев венац 41

телефони: 063/ 801-2554 и 064/ 139-9030

e-mail: dorcolijada@gmail.com

www.dorcolijada.com

 

Друштво за бригу о старим лицима општине Стари град
Добрачина 11
телефон: 011/ 2629-662

Пријатељи деце „Стари град”
Хиландарска 7а
телефон: 3223-377

Друштво за бригу о старим лицима
Добрачина 11
телефон: 2629-662

Друштво за помоћ особама ометеним у развоју
Студентски трг 18
телефон: 2629-787

Библиотека „Ђорђе Јовановић”
Змај Јовина 1
телефон: 2637-664
Студентски трг 19, тел: 2620-867;
Мике Аласа 44, тел: 187-338

Савез спортова општине Стари град
Македонска 42, канцеларија 64/IV sprat
e-mail:: ssstarigrad@gmail.com

Документационо информативни центар „Веритас”
тел: 3236-484

Савез слепих Србије
Кнез Михаилова 42/II
Тел: 3286-550 и 3286-706, факс: 3286-722
e-mail: info@savezslepih.org, savezslepihsrbije@bvcom.net

Градска организација савеза слепих Србије
Јеврејска 24
тел. 2628-471, факс: 2637-006
e-mail:savez@gosb.org.rs