КОРИСНЕ АДРЕСЕ И ТЕЛЕФОНИ

Градска општина Стари град, Македонска 42, Београд
Контакт центар, телефон 0800 07 77 75

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град
Македонска 42, V спрат, соба 99, телефон: 3227-104 
Дежурни контакт телефон (суботом и недељом од 7,30 – 19,00):
064/898-12-64 
е-маил: inspekcija@starigrad.org.rs

Одељење за грађевинске послове
телефон: 3222-209, 3300-560
е-маил: gradjevinsko@starigrad.org.rs

Установа културе Градске општине Стари град – „ПАРОБРОД”
Капетан Мишина 6а
телефон: 414-21-63
е-маил: info@ukparobrod.rs
www.ukparobrod.rs

Кућа Ђуре Јакшића
Скадарска 34, телефон 723-03-02
www.kucadjurejaksica.rs

Биро за нађене и изгубљене ствари
Македонска 42
телефон: 3300-557

Канцеларија за младе ГО Стари град
Македонска 42, канцеларија број 6a, у приземљу општинске зграде
телефон: 3300-660
е-маил: kzmstarigrad@gmail.com
www.kzmstarigrad.org.rs

Волонтерски сервис ГО Стари град,
Македонска 42, канцеларија број 6a, у приземљу општинске зграде
0800 07 77 75

е-маил: volonterskiservis@starigrad.org.rs

Просторије Градске општине ван седишта:
– „Дорћол” – Дубровачка 6
– „Варош-капија” – Маршала Бирјузова 58
– „Теразије” – Теразије 45
– „Скадарлија” – Цетињска 32

Матична служба Стари град – Секретаријат за Управу Града Београд – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Стари град),

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42

Рад са странкама: од 08,00 до 14,00 сати

Телефони:
Матична књига рођених: 011/ 658 – 9901
Матична књига рођених и венчаних: 011/ 658 – 9903
Матична књига умрлих:  011/ 658 – 9906
Матична књига венчаних: 011/ 658 – 9908
Пријем у држављанство: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Уколико позивате из региона и иностранства за пријем у држављанство: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Дописи и пошта: 011/ 658 – 9907

Начелник Матичне службе Стари град011/658 -9900
Eлектронска поштаmaticaristarigrad@beograd.gov.rs

Секретаријат за финансије града Београда, Стари град, Македонска 42

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42

Рад са странкама: од 08,00 до 14,00 сати

Телефони:
Порез на имовину правних лица: 610 35 56, 610 35 48 и 610 35 54
Порез на имовину физичких лица: 610 35 51, 610 35 52 и 610 35 57

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију

Макензијева 31

Дежурна служба (0-24) 0800-110-011, 011-309-00-07

Email: komunalna.milicija@beograd.gov.rs

Служба за комуникацију и координацију са грађанима – БЕОКОМ СЕРВИС,
од 07,00 до 22,00 сата
телефони: 30 90 007
Бесплатан позив: 0800/110-011
e-mail: bks@beograd.gov.rs

ЈКП „Београдски водовод и канализација” – Контакт центар
телефон 3606-606
www.bvk.rs.

ЈКП „Београдскe електранe” – Диспечерски центар
Пријава квара/цурење инсталација 011/20-93-100 (00-24)
Рекламације на лоше грејање 011/2093-011 (07-19)
Обједињени позивни центар 011/2093-000
www.beoelektrane.rs

JП „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” – Информативни центар
телефон 395-7777
имејла: info.centar@edb.rs
www.epsdistribucija.rs

ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, Устаничка 64
телефон. 011 / 44 05 101
факс 011 / 44 05 199
имејл: office@bg-osvetljenje.rs
www.bg-osvetljenje.rs

МУП – Сектор за ванредне ситуације
Кнеза Милоша 101
телефон: 3224-402

Центар Министарства одбране Стари град
Македонска 42, V спрат
телефон: 3224-747, 3300-675

Министарство одбране – Градски центар за обавештавање
телефон: 985

Полицијска станица „Стари град“
Мајке Јевросиме 33
телефон: 3239-732; Начелник Одељења: 3000-207
У ПС у Мајке Јевросиме 33 – послови оружја и држављанства: централа је 3239-731 лок. 4132
ПС на Обилићевом венцу број 2 (Зграда Танјуга):
Личне карте и пасоши – пријем, телефон: 274-0000 лок. 41529
Регистрација возила 274-0000 лок. 41529
Личне карте и пасоши – уручење 274-0000 лок. 41530

Управа полиције Србије за безбедност на рекама, телефон: 3002-002

Центар за социјални рад
Господар Јевремова 17а
телефони: 2626 – 064 и 2625 – 593

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Дневни боравак Стари град, Кнеза Милоша 4
телефон: 3223-328
www.centarbgd.org.rs

Општинска организација Црвеног крста
Студентски трг 18
телефон: 2628-882

Општинска организација инвалида рада Стари град
Капетан Мишина 4
телефон: 2637-639

Удружење пензионера општине Стари град
Краља Петра 54
телефон: 3242-112
www.upsgbeograd.rs
е-маил: udruzenje@upsgbeograd.rs

Општинско удружење пензионера Стари град – Савез пензионера Србије
Кнез Милетина 18
телефон: 064/ 2480-605

Београдски Покрет Трећег Доба Дорћолијада
Гундулићев венац 41
телефони: 063/ 801-2554 и 064/ 139-9030

Друштво за бригу о старим лицима општине Стари град
Добрачина 11
телефон: 011/ 2629-662

Пријатељи деце „Стари град”
Хиландарска 7а
телефон: 3223-377

Друштво за бригу о старим лицима
Добрачина 11
телефон: 2629-662

Друштво за помоћ особама ометеним у развоју
Студентски трг 18
телефон: 2629-787

Библиотека „Ђорђе Јовановић”
Змај Јовина 1
телефон: 2637-664
Студентски трг 19, тел: 2620-867;
Мике Аласа 44, тел: 187-338

Савез спортова општине Стари град
Македонска 42, канцеларија 64/IV sprat
е-маил: ssstarigrad@gmail.com

Документационо информативни центар „Веритас”
тел: 3236-484

Савез слепих Србије
Кнез Михаилова 42/II
Тел: 3286-550 и 3286-706, факс: 3286-722
е-маил: info@savezslepih.org, savezslepihsrbije@bvcom.net

Градска организација савеза слепих Србије
Јеврејска 24
тел. 2628-471, факс: 2637-006
е-маил: savez@gosb.org.rs