УКЛАЊАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ КОЈЕ НЕМАЈУ ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

Комунални инспектори Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град су у свом редовном обиласку територије од 4. до 12. маја уклонили 12 летњих башти кје су постављене без одобрења и супротно градској Одлуци о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и Правилнику о постављању башти угоститељских објеката на јавним површинама. „Неке од њих радиле су без одобрења, док су друге постављене супротно издатом решењу“, каже Милета Зарић, руководилац групе послова за комуналну инспекцију ГО Стари град и додаје да осим башти, инспектори су у редовном обиласку уклонили и 44 конзерватора за сладолед. У инспекцији подсећају све власнике угоститељских објеката да благовремено подносе захтеве јер је то једини начин за брже добијање дозволе. До краја априла Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију поднето је 250 захтева за постављање башти отвореног типа. До Одобрено је 146 решења за постављање а 13 некомплетних захтева враћено је власницима на допуну Уклањање по убрзаном поступку.

Захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта може се преузети и на порталу Општине Стари град www.starigrad.org.rs.Нелегално постављене баште уклањају се по убрзаном поступку , а судији за прекршаје подносе се захтеви за изрицање казни које се крећу до 500.000 динара за правно лице, односно до 250.000 динара за предузетнике.