СТАРИ ГРАД НА САЈМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Градска општина Стари град је учесник 7. Међународног Сајма заштите животне средине – ECOFAIR и Локалне самоуправе који се одржава од 13. до 15. 10. 2010. године на београдском Сајму. Штанд Градске општине Стари град и Савета за екологију СО Стари град биће постављен у Хали 1.

Презентација Го Стари град биће одржана последњег дана Сајма, у петак, 15. 10. 2010. године у 15 часова, у Хали 1а Београдског сајма.

Т Е M E :

  • Значај свакодневног праћења концентрације полена амброзије у Београду
  • Могућности превенције, ране дијагностике и лечења алергијских обољења изазваних инхалаторним алергенима са посебним освртом на полен амброзије
   1. Карактеристика полена амброзије и значај праћење његове концентрације у ваздуху на подручју Београда, инг. Мирјана Митровић, Агенција за заштиту животне средине
   2. Алергијска обољења – растући здравствени проблем у Србији, мр биохемије Лидија Буразер, Институт за вирусологију, вакцине и серуме – Торлак
   3. Дијагностички принципи – in vitro дијагностика алергијских болести, др Олга Вучковић, Институт за вирусологију, вакцине и серуме -Торлак
   4. Алергијска обољења изазвана поленом амброзије, дијагностика и лечење, др мед. сц. Зорица Плавшић – „Беоклиника“ – Општа болница Београд
   5. Дискусија и одговори на питања