СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На јучерашњој седници Скупштине општине Стари град већином гласова одборници Скупштине су прихватили оставку Мирослава Грубића, члана Управног одбора ЈПСРПЦ « Милан Гале Мушкатировић» док је на његово место именован Стојче Дамоски, професор физичке културе из реда запослених ЈПСРПЦ «Милан Гале Мушкатировић».
Предлог председнице општине госпође Мирјане Божидаревић да се ове године не ангажује ревизор за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине, одборници су прихватили већином гласова.
Такође већином гласова усвојен је и извештај о раду Скупштине општине и радних тела, председника општине и Општинског већа, Општинске управе и Јавног правобранилаштва општине у прошлој 2006. години.
На седници одборници су већином гласова усвојили годишњи финансијски извештај ЈП «Пословни простор општине Стари град» за 2006. годину са извештајем Надзорног одбора у коме је пословање «Пословног простора општине Стари град» у прошлој, 2006. години оцењено позитивно.
Већином гласова усвојен је и извештај о пословању за 2006. годину ЈПСРПЦ «Милан Гале Мушкатировић».
На седници Скупштине председница општине Мирјана Божидаревић упознала је одборнике са изменама која је настала у одборничкој групи Српске радикалне странке. Наиме, одборници Љиљана Нинковић, Снежана Гардашевић и Драган Глишић прешли су у Нову Србију.