СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Нови директор СРПЦ «Милан Гале Мушкатировић»

На последњој седници Скупштине општине у овој години одборници Скупштине општине Стари град већином гласова прихватили су предлог председника општине о давању сагласности на измене и допуне статута ЈП «Пословни простор Стари
град».С тим у вези, Савет за прописе обавестио је одборнике да је ЈП «Пословни простор» у обавези да усагласи одредбе Статута са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса. На истој седници одборници су већином гласова одлучили да се досадашњи директор СРПЦ «Милан Гале Мушкатировић», Ранко Прошић, разреши дужности и да се на то место постави Душан Раичковић, професор физичке културе из Београда. Такође, већином гласова је прихваћенаоставка председника Управног одбора господина Ђорђа Стефановића и на ту функцију, постављен је Александар Копривица, дипломирани економиста из Београда.