САОПШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ЈАВНОМ МЕСТУ

Услед све бројнијих захтева за заузеће јавних површина поводом организовања различитих манифестација на територији Градске општине Стари град, Општинска управа – Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град, обавештава и апелује на све кориснике који у наредном периоду желе да организују сличне манифестације да захтеве поднесу благовремено и то најкасније седам радних дана пре датума одржавања манифестације.

Пошто се ради о Одобрењу за заузеће јавне површине који процедурално издаје Општинска управа Градске општине Стари град, Одсек за комуналне послове а на основу прибављене сагласности Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда , молимо заинтересоване да на време поднесу захтев како би надлежни органи могли несметано да размотре све молбе и захтеве и обаве радње из своје надлежности.

За захтеве који не буду поднети благовремено у наведеном року, постоји оправдана могућност да се поступак не заврши на време.

Општинска управа ГО Стари град
Oдељење за комуналне послове
и комуналну инспекцију