ПРОГРАМ БЕСПЛАТНИХ КУЋНИХ ПОПРАВКИ НА СТАРОМ ГРАДУ

Општина Стари град омогућила је бесплатне услуге кућног мајстора за пензионере са нижим примањима, самохране мајке, особе са инвалидитетом, кориснике социјалне помоћи и особе без примања са Старог града. Општина позива грађане које припадају овим групама корисника да позову „Мог староградског мајстора” и пријаве кварове на број телефона 3300-509 или путем електронске поште на volonterskiservis@starigrad.org.rs.

Програм „Мој староградски мајстор” омогућава грађанима да им проверени и квалификовани мајстори бесплатно обаве електричарске, браварске и водоинсталатерске поправке, за које они сами нису довољно стручни и за које им материјална ситуација често не дозвољава да их ангажују. Досадашња искуства програма су веома позитивна и у складу су са опредељењем општине да као одговорна локална самоуправа помогне онима којима је помоћ неопходна.

„Мој староградски мајстор” истовремено доприноси и уређености стамбеног простора корисника и уштеди важних ресурса. Програм уједно превентивно подиже степен безбедности не само корисника него и свих станара који живе у згради и њихове имовине.

Поправке обављају мајстори које ангажује општина, услуге су им бесплатне, а корисници материјално учествују уколико је потребно да се замени или купи неки део.