ПОМОЋ САНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЛЕГАТА ВАЈАРКЕ ОЛГЕ ЈЕВРИЋ

Градска општина Стари град помоћи ће Српску академију наука и уметности, ради израде галеријских полица, као и израде и у градње панорамских врата са клизачима, неопходних за смештај и излагање скулптура Легата Олге Јеврић. Одлуком Већа Градске општине, на данашњој седници, у ту сврху, одобрено је око 600 000 динара (380 000+215 000 динара).

Пројекат Заштите и презентације фонда легата вајара, академика Олге Јеврић подразумева опремање простора у циљу техничке заштите , као и научну обраду садржаја фонда скулптура легата према утврђеним музеолошким стандардима.. То подразумева опремање простора савременим полицама и постаментима за смештај и излагање дела, уграђивање расвете, набавку мерача влажности и температуре простора, набавку видео бима или плазма екрана где ће се фонд презентовати, као и израду флајера, водича и каталога…