План јавних набавки добара, услуга и радова за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Допуна плана јавних набавки добара, услуга и радова

друга допуна плана

допуна плана

допуна и измена плана

План јавних набавки

допуна плана