ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2011. ГОДИНУ

177. сед. 020-3.14 ДОПУНА ПЛАНА од 27.06.2011

176. сед. 020-4-13 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 23.06.2011

175. сед. 020-4-12 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 16.06.2011

173. сед. 020-4-10 и 11 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 02.06.2011

172. сед.020-4-8 и 9 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 26.05.2011

170. сед.020-4-7 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 12.05.2011

169. сед. 020-4-6 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 09.05.2011

168. сед. 020-4-5 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 21.04.2011

167. сед. 020-4-4 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 14.04.2011

165. сед. 020-4-3 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 07.04.2011

163. сед. 020-4-2 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 23.03.2011

158. сед. 020-4-1 ДОПУНА ПЛАНА ЈН од 24.02.11

151. сед. 020-4-30 план јн за 2011 годину од 31.12