ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2010. ГОДИНУ

151 сед. 020-4-30 предлог плана јн од 31.12

145 сед. 020-4-29 допуна плана од 10.12

141 сед. 020-4-28 допуна плана од 11.11

138 сед. 020-4-27 допуна плана од 21.10

136 сед. 020-4-26 допуна плана од 14.10

133 сед. 020-4-25 допуна плана од 30.09

131 сед. 020-4-24 допуна плана од 15.09

130 сед. 020-4-23 допуна плана од 09.09

127 сед. 020-4-22 допуна плана од 31.08

125 сед. 020-4-21 допуна плана од 19.08

124 сед. 020-4-20 допуна плана од 12.08

123 сед. 020-4-19 допуна плана од 05.08

122 сед. 020-4-18 допуна плана од 29.07

115 сед. 020-4-17 измена плана од 21.06.10

114 сед. 020-4-16 измена плана од 17.06

112 сед. 020-4-15 измена плана од 14.06

111 сед. 020-4-14 измена плана од 10.06

110 сед. 020-13 допуна плана од 03.06

106 сед. 020-4-12 измена и допуна плана 13.05

103 сед. 020-4-11 допуна плана од 22.04

101 сед. 020-4-9 допуна плана 08.04

101 сед. 020-4-10 измена плана од 08.04

100 sed. 020-4-8 допуна плана од 31.03

Пречишћен текст 020-4-23 план јн за 2010 годину

99 сед. 020-4-7 допуна плана од 25.03.10

97 сед. 020-4-6 измене и допуна плана од 18.03.10

96 сед. 020-4-5 допуна плана од 11.03.10

94 сед. 020-4-4 допуна плана од 04.03.

91 сед. 020-4-3 допуна плана од 11.02.

90 сед. 020-4-2 допуна плана од 04.02.10

89 сед. 020-4-1 допуна плана од 28.01.10

87. сед 020-4-23 план јн за 2010 годину 30.12.09