ОПШТИНА СТАРИ ГРАД: ПОЧЕО ПРОЦЕС УЧЕШЋА ГРАЂАНА У КРЕИРАЊУ БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ

Градска општина Стари град почела је спровођење процеса партиципативног  буџетирања за наредну годину. Тим поводом данас је одржан састанак  Тима за пратиципативно буџетирање општине Стари град, који је формиран на основу решења председника Радослава Марјановића.

Примарни задаци тима су  да обезбеди  транспаретност овог процеса, да подстакне и оснажи учешће заинтересованих појединаца, грађана и њихових удружења да својим предлозима и програмима активно учествују у јавном процесу доношења предлога одлуке, планирања, расподеле, надзора и трошења дела јавних прихода и расхода староградске локалне заједнице у наредној буџетској години.

Тимом руководи Невена Додић, заменица председника Скупштине Градске општине Стари град, која је на састанку нагласила да је циљ да се до 15. октобра спроведу све фазе процеса уз непосредно учешће грађана, које су прописане Законом о буџетском систему и скупштинском Одлуком о спровођењу укључивања грађана у буџетски процес и припрему грађанског буџета.

„Партиципативно буџетирање је процес који укључује грађане и остале заинтересоване стране у одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. На овај начин, део буџета намењен је за пројекте од интереса за локалну заједницу. Процес утиче на већи степен поверења између грађана и локалне власти и јача демократску културу и друштвену структуру у оквиру староградске локалне заједнице“, нагласила је Невена Додић и предложила сазивање консултативног састанка заинтересованих појединаца, грађана и удружења на коме ће се презентовати процес парципативног буџетирања – начин достављања предлога за финансирање из буџета за 2024.годину, селекција достављених предлога за гласање, као и организација гласања и утврђивање предлога пројеката који су од стране грађана добили највише гласова. Тим ће такође предузети све радње у погледу поступног увођења родно одговорног буџетирања и припреме Грађанског водича кроз буџет. Закључци и одлуке Тима за партиципативно буџетирање, након спроведене процедуре, ући ће у образложење Нацрта одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2024. годину.

Тим за партиципативно буџетирање општине Стари град, поред Невене Додић, вође тима, чине  Александар Пуача, помоћник председника, Јована Цанић из Одељења за буџет, Мирјана Милошевић, руководилац Службе за односе са јавношћу, и Бојан Бојић, руководилац Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја. Данашњем састанку су присуствовали и Крсто Благојевић, секретар Скупштине градске општине Стари град и заменик секретара Михајло Јевтић.

Тим за партиципативно буџетирање Градске општине Стари град позива све заинтересоване појединце, грађане и удружења да активно учествују у процесу креирања и доношења буџета староградске општине за следећу годину.