ОВЕРА ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 1.МАРТА КОД ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Управа Градске општине Стари град обавештава Старограђане да од 1. марта 2017. године престаје да врши поверене послове оверавања потписа, рукописа и преписа.

У складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015) наведени послови се обављају код јавних бележника (нотара), односно основних судова у законом предвиђеним случајевима.

Јавни бележници (нотари) на територији Градске општине Стари град:

Јасна Васиљевић Стари град Господар Јевремова 41 011/3036-161
011/3036-162
Ђорђе Сибиновић Стари град Симина 15 011/404-7741
011/404-7742
011/4047-743

Поред именованих јавних бележника, овлашћење да обављају послове овере потписа имају и запослени у канцеларији јавног бележника – јавнобележнички помоћник, сарадник и приправник.