ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА НА СТАРОМ ГРАДУ

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град уклонило је шест нелегално постављених привремених објеката на јавним површинама. Три су уклоњена са Трга Мире Траиловић, и по један у Џорџа Вашингтона, Тадеуша Кошћушка и Кнеза Милоша.
„Осим овога са Трга Мире Траиловић и са тротоара у Улици Џорџа Вашингтона уклањали смо остављене старе ствари, док смо са јавних површина уклањали шут и остали грађевински материјал,“ каже Милета Зарић, руководилац групе послова за комуналну инспекцију.
Комунална инспекција Старог града спроводила је, у оквиру редовних активности, и извршења решења која се односе на нелегално постављене светлеће рекламе, уклањање графита и плаката са фасада зграда и других јавних површина.