ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У свечаној општинској сали, у среду, 13. фебруара одржана је конститутивна седница Савета родитеља Градске општине Стари град. Сходно одредбама новог Закона о основама система образовања и васпитања и одлукама староградске Скупштине на територији Градске општине Стари град формирана су три савета родитеља. На јучерашњој седници званично су избором председника и њихових заменика почели са радом савети родитеља основних школа и средњих школа, док ће се Савет родитеља предшколских установа, због процедуралних разлога, контитуисати на првој наредној седници.

Седницом су председавали координатори савета који су испред Скупштине ГО Стари град задужени да прате и помогну њихов: заменица председника ГО Стари град Невенка Грабеж, задужена за рад Савета родитеља средњих школа, председница Скупштине Мила Поповић, која прати рад Савета родитеља предшколских установа и члан Већа Милан Церовац, као координатор Савета родитеља основних школа.

Председница Скупштине је поздравиле присутне и истакла да је најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у образовним установама у којима свако дете и ученик треба да буде задоваљно и да напредује у складу са свим својим потенцијалима. Да би се то постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, да буду информисани, активни и да редовно извештавају родитеље и установе чији су представници, а представници Градске општине Стари град су ту да координарију њихов рад и пруже неопходну стручну и правну помоћ.

За председседника Савета родитеља основних школа изабран је Мирослав Ђорђевић (ОШ „Браћа Барух”), а за заменика Тијана Бајић (ОШ „Скадарлија”). Саветом родитеља средњих школа председаваће Душан Гвозденовић (Прва београдска гимназија), а за заменика председника је изабрана Милена Смиљевић (Спортска гимназија).

Конститутивном састанку присуствовали су и секретар Скупштине Ива Ћипранић, која је задужена за правну и организационо-техничку подршку рада свих савета родитеља и Игор Мајер, председник Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе).

Присутни родитељи и чланови Савета упознали су се са бројним, вишегодишњим активностима, програмима и пројектима које општина Стари град спроводи ради унапређења положаја младих кроз рад Канцеларије за младе и Волонтерског сервиса Градске општине Стари град.