ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Двадесета седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је у уторак, 9. октобра, у присуству 49 од укупно 56 одборника, колико броји пуни сазив староградског парламента, који су разматрали девет тачака дневног реда. Већином гласова усвојени су предлози о организацији Управе, о стратегији управљања ризицима, као и предлог о изменама кадровског плана Управе ГО Стари град.

Усвојена је и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Стари град за 2018. годину (трећи ребаланс), којом су укупни приходи и примања буџета у 2018. години утврђени у износу од 458 милиона динара. Одборници су већином гласова одлучили да се досадашњи назив Установе културе Градске општине “Пароброд” промени у “Стари град”. Усвојена је и Одлука о промени одлуке о оснивању ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”, којом се мењају поједини чланови оснивачког акта предузећа, а који морају бити у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.

Скупштина је, уместо два члана општинске Изборне комисије у сталном саставу Слађане Малетић и Бојана Марића, именовала нове чланове са изборне листе “Чувари Старог града – Марко Бастаћ” Иву Паић и Невенку Гроздановић. Усвојен је и предлог о именовању Надзорног одбора “Староградске фондације”, где је за председника именована Бојана Савић, а за чланове Немања Швабић и Милена Дамјанчевић, на период од 4 године. Формиран је и Тим за мониторинг и евалуацију Локалног акционог плана за младе у саставу: Страхиња Хаџи Стојковић, шеф општинског Одсека за локални економски развој, Игор Мајер, координатор Канцеларије за младе, и Милан Церовац, члан Већа општине.